Barbara Kowalewska

Trenerzy » Barbara Kowalewska

Specjalizacja: Model DISC, Train the trainers, Budowanie zespołów, Kompetencje osobiste i interpersonalne.

Wykształcenie: Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Społeczna, specjalizacja: Stosowana psychologia twórczości, Szkolenia i warsztaty grupowe w organizacjach oraz Szkoły Trenerów Biznesu INTRA-BIZNES (w której obecnie szkoli trenerów). Certyfikowana konsultantka DISC (Certified Behavioral Consultant).

Doświadczenie trenerskie i zawodowe: Od 2003 roku zajmuje się tworzeniem i prowadzeniem szkoleń dla biznesu, organizacji pozarządowych i placówek dydaktycznych w  zakresie rozwoju kompetencji osobistych i interpersonalnych, budowania zespołów i twórczego rozwiązywania problemów, szkoli trenerów w szkołach trenerskich i superwizuje ich pracę. W oparciu o model DISC, przeprowadza analizę potencjału zespołów, w tym sprzedażowych, obsługi klienta, wskazując mocne zespołu, jak i poszczególnych pracowników, definiując obszary do rozwoju, opracowując plan konkretnych działań dla podniesienia efektywności w krótkim czasie. Jest twórczynią metody KOMPAS – wspierającej trenerów w  kompleksowej realizacji projektów rozwojowo-szkoleniowych w organizacji.

Współpracuje/współpracowała m.in. z: Effectiveness, INTRA-BIZNES, SWPS, SGH, IRSS, PAFW, Wolters Kluwer Polska, Bricoman, Sanofi -Aventis, Allianz Polska, Daimler Chrysler, Medicover.

KONTAKT: Tel. 61 666 05 94, E-mail:biuro@catmangroup.pl