TOOLS - Narzędzia

Witamy » TOOLS - Narzędzia

Nawet najlepsi ludzie potrzebują skutecznych narzędzi.

CO ROBIMY

Tworzymy standardy oraz  manuale w celu zwiększania efektywności Twojego działania.

1. Manual skutecznego handlowca
Stworzymy dla Twojego działu handlowego standardy sprzedaży lub obsługi klienta, które wyróżnią Twoich ludzi, pozwalając im efektywniej realizować cele sprzedażowe.

2. Manual świadomego merchandisera
Wesprzemy Cię w opracowaniu standardów ekspozycyjnych, kalkulatorów merchandisingowych oraz skutecznego wykorzystania materiałów POS. Dzięki temu, zbudujesz przewagę konkurencyjną swoich produktów na półkach.

3. Manual wyjątkowego coacha
Przygotujemy dla Ciebie proces coachingowy lub system On The Job Training dopasowany do specyfiki Twojej firmy.

 

CO OTRZYMASZ

Klucz do szafy narzędziowej „Toolbox”, w której znajdziesz:

 • Narzędzia do zarządzania świadomością biznesową
 • Narzędzia do zarządzania coachingiem
 • Narzędzia do zarządzania klientami
 • Narzędzia do zarządzania merchandisingiem

 

DIAGNOZA DNA TWOJEJ FIRMY

Diagnozujemy to, co stanowi siłę każdej firmy. Świadomość biznesową rozumianą jako DNA jej funkcjonowania.

1. DNA Sprzedaży. Dowiedz się, czy wszyscy w dziele sprzedaży rozumieją swoją rolę, oraz czy potrafią posługiwać się wskaźnikami handlowymi  i rynkowymi.

 Catman Tools - Narzędzia szkoleniowe

2. DNA Merchandisingu. Dowiedz się, czy każdy pracownik wie, rozumie i potrafi wykorzystać siłę merchandisingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej na półce.

3. DNA Category Management. Dowiedz się, na ile pracownicy odpowiadający za sprzedaż rozumieją i potrafią zarządzać kategorią efektywnie wpływając na wyniki sprzedaży. 

 • catmantoolbox.jpg

  Catman Toolbox

  Catman Toolbox to zestaw zasad, procedur oraz narzędzi dla szefa sprzedaży wykorzystywanych do skutecznego zarządzania.

  Więcej
 • DISC

  DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona. Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach,  okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów: Dominant (Dominujący), Influencing (Wpływowy), Steady (Stały), Compliance (Sumienny).

  Więcej
KONTAKT: Tel. 61 666 05 94, E-mail:biuro@catmangroup.pl