Speed Sale

GAMES - GRY SZKOLENIOWE » Speed Sale

Speed Sale - Gra szkoleniowa o niezwykłym potencjale

Na rynku szkoleniowym można znaleźć ponad 100 gier szkoleniowych. My, postanowiliśmy stworzyćjedną grę dedykowaną dla działów sprzedaży, którą można wykorzystywać na 100 różnych sposobów. Z przyjemnością przedstawiamy Państwu grę SPEED SALE - planszową, strategiczną grę szkoleniową.

Stworzona przez nas gra biznesowa ma specjalnie opracowaną rynkową fabułę, zbiór zasad ściśle związanych z działem sprzedaży, a co najważniejsze, wynik gry jest zawsze policzalny. Policzalny w twardych wskaźnikach biznesowych lub wskaźnikach kompetencyjnych.

Gra SPEED SALE może być wykorzystywana przez wewnętrzne działy trenerskie przy prowadzeniu szkoleń (szkolenia z wykorzystaniem gier strategicznych i planszowych). Może też mieć zastosowanie podczas prowadzenia przez szefów cyklicznych lub rocznych spotkań z handlowcami lub podczas spotkań integracyjnych działów sprzedaży. Gra SPEED SALE posiada formułę otwartą. Oznacza to, że grę mogą Państwo modyfikować do zmieniających się celów działu czy sytuacji. Na dzień dzisiejszy SPEED SALE składa się z 7 (siedmiu) modułów szkoleniowych dla sprzedawców oraz jednego modułu dla szefów.

Gra Speed Sale, powstała w wyniku bezpośredniej pracy handlowej, trenerskiej i coachingowej autorów gry. Certyfikowani trenerzy Catman Group od zawsze poszukiwali takich ćwiczeń i narzędzi edukacyjnych, które przeniosą w jak najkrótszym czasie wiedzę i umiejętności ćwiczone w sali treningowej wprost do sytuacji handlowych. Okazuje się bowiem, że często nawet bardzo zaangażowani uczestnicy w ćwiczenia w sali szkoleniowej ćwiczone umiejętności pozostawiają dokładnie tam, gdzie je zdobywali czyli – na sali szkoleń.

Celem autorów gry Speed Sale, było wymyślenie takiego narzędzia szkoleniowego, które zajmie fabułą „umysł świadomy” i wprowadzi wprost do podświadomości uczestników, wymagane standardy (umiejętności, techniki) w taki sposób, aby w realnej sytuacji handlowej mogły być błyskawicznie użyte z poziomu nieuświadomionej kompetencji, czyli odruchowo.

Zastosowanie gry

Gra Speed Sale:

  • Może być wykorzystywana przez wewnętrzne działy trenerskie oraz kadrę kierowniczą podczas prowadzenia szkoleń ze sprzedaży na sali szkoleniowej.
  • Może mieć zastosowanie podczas prowadzenia przez szefów cyklicznych spotkań roboczych lub podczas spotkań integracyjnych.
  • Może być pomocna do prowadzenia coachingu interwałowego*
  • Może służyć do rekrutacji nowych pracowników w zakresie oceny ich umiejętności sprzedażowych.
  • Może służyć jako narzędzie diagnostyczne do oceny umiejętności sprzedażowych handlowców.
  • Gra może funkcjonować jako narzędzie w regionach do utrwalania nabytych podczas szkolenia umiejętności sprzedaży.

*Krótkotrwały coaching trwający od 1 do 3 min. powtarzany wielokrotnie w krótkim czasie.

Grupa docelowa

  • Nowych handlowców, którzy mają nauczyć się standardów sprzedaży preferowanych przez firmę.
  • Handlowców obsługujących rynek tradycyjny, sieci, hurtownie, jak również dla pracowników z działu obsługi klienta.
  • Kierowników, coachów do prowadzenia zarówno diagnozy umiejętności handlowców jak i ich rozwoju.
  • Trenerów chcących prowadzić szkolenia w nowoczesny a zarazem skuteczny sposób.

Opis gry

Gra Speed Sale jest grą modułową o charakterze otwartym, co oznacza, że do mechanizmu gry można dopiąć „prawie” dowolny moduł tematyczny.

Jest grą parametryczną, czyli wyniki gry są policzalne zarówno w aspekcie finansowym (waluta Catmanki), jak i pod kątem nabywanych umiejętności (ilość i jakość prawidłowych odpowiedzi).

Środowisko gry:
Świat handlowy Speed Sale to zbiór sklepów w wirtualnej miejscowości (plansza gry). W zależności od potrzeb sklepy mogą być podzielone są na następujące segmenty: rynek tradycyjny, sieci czy hurtownie oraz pod kątem powierzchni handlowej. Dodatkowo planszę gry dopełniają pola: Start, Centrala sieci/ dystrybutor oraz pola z napisem Przygoda i Pojedynek. Przedstawiciele Handlowi zdobywają rynek umieszczając swoje żetony na półkach sklepowych, aby każdorazowo przy wizytach w sklepie odbierać należne im pieniądze.

Warunki zwycięstwa:
Wygrywa gracz, który na koniec rozgrywki zdobędzie największą ilość zasobów zdefiniowanych w zależności od przyjętego w rozgrywce wariantu gry.

Warunki brzegowe

Ilość graczy: Gra dedykowana jest optymalnie dla 4 - 6 graczy

Czas trwania gry: Rozgrywka może trwać od 2 do 4h

Speed Learning System: Przed przystąpieniem do gry należy zapoznać się z modułami tematycznymi

Zastosowanie: Gra może być częścią szkolenia. Może być wykorzystywana jako wsparcie i ilustracja modułów szkoleniowych. Po szkoleniu gra może funkcjonować jako narzędzie w regionach do utrwalania umiejętności nabytych podczas szkolenia.
Gra może pomóc diagnozować umiejętności sprzedażowe PH.

Oferowane moduły w grze SPEED SALE:

     Rozpoznawanie potrzeb

Moduł powalający doskonalić umiejętności rozpoznawania potrzeb w modelach sprzedaży relacyjnej i perswazyjnej.

     Prezentacja oferty

Moduł powalający doskonalić umiejętności prezentacji oferty w oparciu o rozpoznane potrzeby lub w oparciu o cechy i korzyści oferty.

     Zastrzeżenia Klienta

Moduł powalający doskonalić umiejętności oddzielania zastrzeżeń rzeczywistych od nieracjonalnych oraz zwiększać umiejętności reagowania na zastrzeżenia racjonalne z wykorzystaniem technik sprzedaży i NLP.

     Umiejętności targowania

Moduł powalający doskonalić umiejętności targowania warunków handlowych w oparciu o 12 skutecznych zasad targowania w celu osiągnięcia optymalnych warunków.

    Zamykanie sprzedaży

Moduł powalający doskonalić umiejętności związane z zamykaniem sprzedaży, czyli kontraktowania ilości sprzedanego towaru oraz potencjału zamówienia na przyszłość.

     Matematyka handlowa

Moduł powalający doskonalić umiejętności posługiwania się twardymi wskaźnikami handlowymi (marża, narzut, zysk, obrót, rentowność, udział, procent prosty i składany, zysk z m2 półki itd.) w celu budowania przewagi konkurencyjnej i sprzedaży opartej na twardych efektach a nie tylko dobrych relacjach psychologicznych z klientem.

     Merchandising

Moduł powalający doskonalić umiejętności związane z wiedzą i praktyką merchandisingową w punktach sprzedaży. Rozwijane umiejętności dotyczą zarówno czytania sklepu, zasad merchandisngowych, ekspozycji produktów w różnych lokalizacjach (półka, ekspozycja promo, strefa kas, lodówki i bonety) oraz zasad crossmerchandisingu.

POBIERZ PREZENTACJĘ

KONTAKT: Tel. 61 666 05 94, E-mail:biuro@catmangroup.pl