DISC

TOOLS - NARZĘDZIA » DISC

http://effectiveness.pl/wp-content/uploads/2015/01/pk-logo-60.jpghttp://effectiveness.pl/wp-content/uploads/2014/01/efectiveness_logo_ppt2-300x43.png

 

 

 

Co to jest DISC?

DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach, okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności; DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów: Dominant (Dominujący), Influencing (Wpływowy), Steady (Stały), Compliance (Sumienny).

4 style zachowania

Styl zachowania „D” – Dominujący (ang. Dominant)
Ogólna charakterystyka: Pewny siebie, decyzyjny, skoncentrowany na realizację celu, wielozadaniowy, lubiący wyzwania i konfrontację, doceniający zmiany, niecierpliwy, etc.
Największy lęk: Bycie wykorzystanym; utrata kontroli nad sytuacją.
Co motywuje? Nowe wyzwania i możliwości, niezależność.
Wartość dla zespołu: instynktowny lider, wyznacza cele i realizuje cele w innowacyjny sposób, samodzielny, nie traci celu z oczu, konkretny i bezpośredni – mówi wprost, daje wskazówki i kieruje zespołem w stronę konkretnych decyzji, z reguły optymista, lubi ryzyko, wyzwania, potrafi zajmować się wieloma projektami jednocześnie, dobrze sobie radzi z dużym obciążeniem pracą.

Styl zachowania „I” – Wpływowy (ang. Influencing)
Ogólna charakterystyka: Nastawiony na ludzi, rozmowny, wesoły, kreatywny, emocjonalny, wspierający, mało zorganizowany, etc.
Największy lęk: Odrzucenie przez innych.
Co motywuje? Aprobata społeczna, prestiż, uznanie, zaufanie ze strony innych.
Wartość dla zespołu: rozwiązuje problemy w kreatywny sposób, doskonale zachęca i motywuje innych, negocjuje w przypadku konfliktów, jest rozjemcą, dobrze reaguje na nowe sytuacje, tworzy pozytywną atmosferę, potrafi pokierować ludźmi, dobry przywódca, dobrze współpracuje z innymi ludźmi, akceptuje innych, potrafi wyrażać swoje zdanie, przekonujący, ma pozytywne nastawienie i poczucie humoru, realizuje cele poprzez ludzi.

Styl zachowania „S” – Stały (ang. Steady)
Ogólna charakterystyka: Wspierający, lojalny członek zespołu, ufny, dobry słuchacz, wrażliwy, cierpliwy, cichy – ale bystry, opiera się nagłym zmianom – potrzebuje rozumieć sytuację.
Największy lęk: Utrata poczucia bezpieczeństwa.
Co motywuje? Utrzymanie status quo i niewiele zmian, poczucie bezpieczeństwa.
Wartość dla zespołu: niezawodny, rzetelny, doskonały członek zespołu, zgodny wobec autorytetu, dobry słuchacz, cierpliwy i empatyczny, dobrze sprawdza się w sytuacji rozwiązywania konfliktów, instynktownie kojarzy fakty, zaangażowany menedżer, który realizuje cele przez osobiste relacje, dzięki niemu pozostali czują, że przynależą do zespołu, jest cierpliwy nawet w kontakcie z „trudnymi” ludźmi, potrafi dostrzec łatwiejszy sposób realizacji zadań, ma dobrą intuicję co do ludzi i relacji, utożsamia się z celami zespołu, mocno identyfikuje się z zespołem, dyplomatyczny, dąży do osiągnięcia porozumienia i spokoju.

Styl zachowania „C” – Sumienny (ang. Compliant)
Ogólna charakterystyka: Perfekcjonista, realista, wrażliwy, zorganizowany, komunikuje się poprzez fakty, zadaje wiele pytań, etc.
Największy lęk: Krytyka, brak docenienia.
Co motywuje? Dbałość o szczegóły, precyzja, stawianie na jakość.
Wartość dla zespołu: doskonały organizator, tworzy i dba o procedury, potrafi ocenić postęp prac zespołu, zadaje ważne pytania, nie traci celu z oczu, proponuje skuteczne rozwiązania, kładzie nacisk na jakość, skrupulatność, analizuje zagrożenia, myśli logiczni, ma analityczny umysł, jest systematyczny, stara się osiągnąć porozumienie, jest dyplomatą i racjonalistą.

Style zachowań można mierzyć, służą do tego specjalne narzędzia - testy kompetencji wypełniane online, które dają rzetelną (graficzną i opisową) informację zwrotną na temat rozkładu poszczególnych stylów zachowania i ich wpływu na sposób komunikowania się z innymi, podejmowania decyzji, radzenie sobie ze stresem i obciążeniem, sposób realizowania celów i czynników motywujących, predyspozycje sprzedażowe, przywódcze, itp.

effectiveness.pl

KONTAKT: Tel. 61 666 05 94, E-mail:biuro@catmangroup.pl